Dịch vụ quảng cáo Facebook

Bảng giá chạy quảng cáo Facebook Page Post, tương tác bán hàng

Gói quảng cáo
Ngân sách
Báo cáo Phí dịch vụ
Gói F1 Từ 2-3 triệu Hàng tuần 500.000 đ
Gói F2
Từ 3 triệu – 19 triệu Hàng tuần 20%
Gói F3 Từ 20 triệu – 49 triệu Hàng tuần 15%
Gói F4
Từ 50 triệu – 99 triệu Hàng tuần 12%
Gói F5
Từ 100 triệu Hàng tuần 10%
Liên hệ ngay Hotline: 090 635 1080 – 096 698 1085 để được tư vấn.