Thiet ke websiteThiet ke websiteThiet ke websiteThiet ke website
Tên miền In

Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam

Loại tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì / nămPhí Transfer
.vn 350.000 480.000 Miễn phí
.com.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.net.vn | .biz.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.gov.vn (tổ chức) 200.000 200.000 Miễn phí
.org.vn (tổ chức) 200.000 200.000 Miễn phí
.name.vn 30.000 30.000 Miễn phí

.edu.vn | .ac.vn | .info.vn | .pro.vn | .health.vn

200.000 200.000 Miễn phí

Tên miền Quốc tế

Loại tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì / nămPhí Transfer
.com Miễn phí 250.000 250.000
.net | .info Miễn phí 270.000 270.000
.org | .biz Miễn phí 280.000 280.000
.asia Miễn phí 380.000 380.000
.me Miễn phí 580.000 580.000
.tel Miễn phí 330.000 330.000
.name Miễn phí 260.000 260.000
.tv Miễn phí 790.000 790.000
.mobi Miễn phí 430.000 430.000
.top Miễn phí 430.000 430.000
.in Miễn phí 285.000 285.000
.photo Miễn phí 750.000 750.000
.co Miễn phí 660.000 660.000
co.uk Miễn phí 180.000 180.000
.today Miễn phí 450.000 450.000
.net.co Miễn phí 380.000 380.000
.pro Miễn phí 350.000 350.000
.xxx Miễn phí 2.299.000 2.299.000

 

– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%