Thiet ke websiteThiet ke websiteThiet ke websiteThiet ke website
Email doanh nghiệp In

Email Doanh Nghiệp

Email Doanh Nghiệp là giải pháp hàng đầu hiện nay cho các doanh nghiệp sử dụng thư điện tử trong hoạt động quản lý, giao dịch với khách hàng. Với ưu điểm bảo mật dữ liệu cao, đường truyền ổn định, liên tục, nhanh chóng, đặc biệt "Tránh sự cố đường truyền quốc tế". Ngoài ra, email doanh nghiệp là email theo tên miền còn đại diện cho thương hiệu của doanh nghiệp vì nó góp phần tạo nên sự chuyên nghiệp, uy tín trong giao dịch và quảng bá được cho thương hiệu công ty.

 - Giao diện thông minh, hỗ trợ Mobile, Tab, PC

- Hỗ trợ Outlook, Outlook Express, Webmail, Mobile

- Dữ liệu sao lưu hàng ngày. Chống Virus, spam hiệu quả

- Công nghệ Load Balancing: Ổn định, gửi nhận mail thông suốt, nhanh chóng

*Lưu ý: 1 tên miền chỉ hoạt động với 1 gói trong tất cả các gói dưới đây.

1. Bảng giá Email doanh nghiệp (loại nhiều email)

Tính năngGói AGói BGói CGói DGói E
Giá / tháng 50.000 100.000 150.000 250.000 450.000
Số lượng Email 05 20 50 150 500
Dung lượng 01 GB / Mail 02 GB / Mail 03 GB / Mail 05 GB / Mail 10 GB / Mail
File attached 25 MB 25 MB 25 MB 25 MB 25 MB
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail tick tick tick tick tick
Anti Spam/Bomb tick tick tick tick tick
cPanel Email tick tick tick tick tick
Hợp đồng tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng 06 tháng 06 tháng
Giá / năm 600.000 1.200.000 1.800.000 3.000.000 5.400.000


2. Bảng giá Email doanh nghiệp (loại 1 email)

Tính năngGói B1
Gói B2Gói B3
Gói B4
Gói B5
Giá / tháng 20.000 40.000 80.000 100.000 120.000
Số lượng Email 01 01 01 01 01
Dung lượng 02 GB
05 GB 08 GB 10 GB 15 GB
File attached 25 MB 25 MB 25 MB 25 MB 25 MB
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail tick tick tick tick tick
Anti Spam/Bomb tick tick tick tick tick
cPanel Email tick tick tick tick tick
Hợp đồng tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng 06 tháng 06 tháng
Giá / năm 240.000 480.000 960.000 1.200.000 1.440.000